Diatese

Diatese betyder art, og det angiver, hvorvidt verbets handling skal forstås aktivt eller passivt.
Græsk har tre diateser: aktiv, medium og passiv.

Passivformen kan (i aorist) genkendes på passivmærket –θε/-θη. Det vil sige, at du kan bruge dette mærke som en hurtig måde at gennemskue, hvorvidt et verbum står i aorist passiv.

På dansk kender vi kun aktiv (jeg elsker) og passiv (jeg elskes), og medium er derfor den sværeste at få styr på. For at få betydningen af medium frem (som ligger et sted mellem aktiv og passiv) er der tre mulige oversættelse, som afhænger af sammenhængen og det specifikke verbum.

De tre forskellige måder, man kan oversætte et verbum i medium på:

  1. Passivt: i imperfektiv og perfektiv bruges medium til at udtrykke passiv (aorist har en selvstændig passivform).
    Eksempel: τὰ τέκνα διδάσκονται = børnene undervises
  2. Refleksivt: noget man gør af hensyn til sig selv.
    Eksempel: τὰ τέκνα λούονται = børnene vasker sig
  3. Aktivt: verber der har lagt den passive betydning fra sig. Dette er ord, som kun kan stå i medium, men har aktiv betydning. Disse verber kaldes deponente (eller halvdeponente, hvis de kun er deponente i nogle former). Nogle af de mest almindelige er βούλομαι (jeg ønsker), ἔρχομαι (jeg går) og γίγνομαι (jeg bliver)