Modus

Modus betyder måde, og den modus, som et verbum står i, nuancerer sætningens betydning. Modus kan angive ønske, mulighed, ordre mm. Det vil altså sige, at hvis et verbum står i en bestemt modus, så kan det påvirke betydningen af verbet og dermed sætningen. Man kan sige, at modus påvirker den måde, hvorpå sætningen skal forstås og oversættes.

Forskellige tilgange til modus og partiklen ἄν
I forbindelse med emnet modus støder man på et af de svære emner på i græsk grammatik; nemlig brugen af modus sammen med partiklen ἄν. De forskellige grammatikbøger har forskellige tilgange til emnet, hvilket er særligt vigtigt at være opmærksom på, når man skal lære græsk. Grammatikbøgerne vil ikke altid være helt enige om især de svære grammatiske emner.

I Basis behandles partiklen ἄν sammen med konditionalsætninger. Konditionalsætninger er ”hvis”-sætninger (eller ”betingelse”-sætninger), som for eksempel ”Hvis du går din vej, vil jeg begynde at græde”.
Methodos behandler derimod ikke ἄν og konditionalsætninger så tæt knyttet, da ἄν også kan optræde uden for konditionalsætninger. Det er derfor et svært emne at få overblik over, men vi forsøger her at gøre emnet overskueligt med oversigter og hjælp til at forstå modus som emne både for sig selv og i kombination med ἄν.