Aorist

Aorist kan være svær at få ordentligt greb om, når man går i gang med at lære græsk. Aorist er et aspekt, som viser, at verbet er en overskuet og afsluttet handling. Augmentet (som er det ε, der kan sættes på – læs mere om augmentet i afsnittet om tempus) viser, at der er tale om fortid. Aorist er nemmere at forstå, når man har vænnet sig til at læse græske tekster, og i starten er det bedst bare at lære de nye verbalformer at kende og huske på, aoristen viser en overskuet handling, og at aoristen ofte vil kunne oversættes på samme måde som perfektiv. Det kan være svært at skelne mellem aorist og perfektiv, men aorist er den mest brugte af de to aspekter.

Du kan finde en video med hjælp til at forstå aspektet aorist på denne side.

Lad os tage et par eksempler på brugen af aorist:

 • ὁ γέρων κλέπτης ἔλεξε τάδε πρὸς τοὺς νέους
  Oversættelse: den gamle tyv sagde dette til de unge
  Forklaring: ἔλεξε er aorist 1. person singularis. Opslagsformen af ordet er λέγω. Det du her skal lægge mærke til er, hvordan vi oversætter verbet i aorist. Fordi det er en overskuet handling, og augmentet ε viser det er fortid, så oversætter vi ἔλεξε til sagde
 • ἐκέλευσας με βαίνειν
  Oversættelse: du befalede mig at gå
  Forklaring: ἐκέλευσας er aorist 1. person singularis og betyder du befalede. Opslagsformen af ordet er κελεύω. Augmentet ε viser, at det er fortid og aoristaspektet viser, at det er en overskuet og afsluttet handling. Vi oversætter det derfor med datidsformen befalede

Hvordan dannes aorist?

Der findes forskellige typer aorist, der kan deles op i fire kategorier. Kategorierne kaldes i nogle tilfælde forskellige navne, hvilket kan skabe yderligere forvirring. I denne oversigt er begge navne taget med, hvis grammatikbøgerne kan finde på at kalde dem noget forskelligt.
Alle de forskellige lærebøger og grammatikbøger gør brug af oversigter og skemaer for at vise bøjningen af for eksempel verber i aorist. Disse er vigtige at kigge på, da aoristen kun gennemgås kort og overordnet her med enkelte eksempler.

 • σ-aorist: Den mest almindelige type aorist er σ-aorist, som dannes ved at sætte et σ ind mellem stammen og personendelsen. Ved denne type skal man være særligt opmærksom på verber, hvis stamme ender på λ, μ, ν, ρ, da σ forsvinder og i stedet forlænges stammen. Man skal også være opmærksom på at σ kan smelte sammen med stammen på samme måde som ved futurum (se nedenfor).
  Det mærke, du kan genkende de fleste former af σ-aoristen på, er –σα
  Eksempel på dannelsen af σ-aorist i 1. person singularis: λύω → ἔλυσα
 • 2. aorist/tematisk aorist: ved denne type bruges de samme endelser som ved imperfektiv. Disse verber ændrer dog stamme, og derved kan du se forskel på aorist og imperfektiv. Det vigtige er derfor at huske, at ændring af stammen er lig med ændring af aspekt.
  Eksempel på dannelsen af 2. aorist i 1. person singularis: βάλλω → ἔβαλον
 • Rod-aorist/atematisk aorist: ved den atematiske aorist sættes endelsen direkte på en kort form af stammen.
  Eksempel på dannelsen af rod-aorist i 1. person singularis: γιγνώσκω → ἔγων
 • κ-aorist: kun tre verber danner aorist med κ. Disse tre er τίθημι, ἴημι og δίδωμι. Disse tre verber har svære bøjninger, som kan slås op i skemaerne i grammatikbøgerne.
  Eksempel på dannelsen af κ-aorist i 1. person singularis: τίθημι → ἔθηκα

σ-aorist ved p-, t- og k-stammer

σ smelter sammen med stammen af et verbum, hvis det slutter på en p, t, k eller s-lyd.
Skemaet viser, hvilke bogstaver der smelter sammen med σ, når ordet står i aorist. Efter lighedstegnet ses det græske bogstav, som dannes ud fra sammensmeltningen af verbalstammen og σ.

π β φ πτ + σ = ψ

τ δ θ ζ + σ = σ

κ γ χ ττ + σ = ξ

σ + σ =  σ