Perfektiv

Perfektiv bruges til at vise, at handlingen er afsluttet eller resultatet af en afsluttet handling. Der er ikke stor forskel på brugen af aorist og perfektiv, og de vil ofte blive oversat ens.

Hvordan dannes perfektiv?

Du kan genkende perfektiv ved hjælp af reduplikation. Det vil sige, at der i perfektivsformen af et verbum sker en fordobling eller forlængelse i begyndelsen af verbets stamme. Dette kan ske på forskellige måder afhængigt af verbet.

Reduplikation ved perfektiv

 • Den første konsonant i verbet fordobles + der sættes et ε ind:
  λύω → λέλυκα
 • Hvis begyndelseskonsonanten er θ, φ eller χ laves reduplikationen med τ, π eller κ for at undgå to aspirerede konsonanter:
  θύω → τέθυκα
 • Hvis verbet begynder med en dobbelt konsonant (herunder også ζ, ξ og ψ) består reduplikationen af et ε, som sættes foran verbet. Vær særlig opmærksom på ikke at forveksle dette ε med et augment i aorist eller imperfektiv:
  στρατεύομαι → ἐστράτευμαι
 • Hvis verbet begynder med en vokal, så forlænges vokalen. Dette gøres efter følgende regler (samme regler som ved augment i præteritum på verber, der starter med en vokal):
  α à η αι à ῃ ευ à ηυ οι à ῳ

 

α  → η                αι → ῃ              ευ → ηυ       οι → 

ε  → η                ει  → ῃ              η  → η          ι → ι

ᾳ  → ῃ               αυ → ηυ            ο  → ω         υ → υ

Eksempel på reduplikation i perfektiv ved verber, som begynder med en vokal:
αἰρέω → ᾕρηκα