Tempus

På græsk har vi to tider: præsens (nutid) og præteritum (datid). Bøjning i tid findes kun ved de verber, som står i indikativ. Indikativ er en modus (læs mere om indikativ i afsnittet om modus. Det vil sige, at hvis et verbum står i en anden modus, som for eksempel imperativ (bydeform: λῦε = løs!), så bøjes det ikke i tid. Du kan få et hurtigt overblik over, hvornår et verbum bøjes i tid på græsk på dette skema.

Præteritum og augment

Når et verbum står i præteritum, så får det et augment. Du kan dermed altid genkende præteritumsformer på tilføjelsen af et augment. Augmentet placeres foran verbets stamme og eventuel reduplikation, men efter præfikser. Se eksempler på, hvordan augmentet opfører sig nedenfor.

Regler for augment
Verber der begynder med en konsonant: ε sættes foran verbet.

Verber der begynder med en vokal: vokalen forlænges efter disse regler:

α  → η        ει  → ῃ         ο  → ω

ε  → η        αυ → ηυ       οι → 

ᾳ  → ῃ        ευ → ηυ        ι  → ι

αι → ῃ        η  → η          υ  → υ

Augmentet placeres i begyndelsen af verbet, når verbet starter med en konsonant:

  • Præsens: παίζω à præteritum: ἔπαιζον
    Forklaring: ἔπαιζον er 1. person singularis imperfektiv, indikativ, præteritum. ε er augmentet, παιζ er stammen og ον er personendelsen.

Hvis verbet har et eller flere præfikser (som tilføjes i begyndelsen af et verbum), så vil augmentet placerer sig efter disse præfikser. Dette gør det sværere at spotte augmentet, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på:

  • Præsens: ἐκφράζω à præteritum: ἐξέφραζον
    Forklaring: ἐξέφραζον er 1. person singularis, imperfektiv, indikativ, præteritum. Det der er vigtigt at lægge mærke til ved dette eksempel er, at augmentet er kommet ind mellem præfikset og stammen af verbet. εξ er et præfiks, ε er augmentet, φραζ er stammen og ον er personendelsen.

Hvis verbet begynder med en vokal, så forlænges vokalen ud fra reglerne i ovenstående skema, og denne forlængelse er et augment:

  • Præsens: ἀρέσκω à præteritum: ἤρεσκον
    Forklaring: ἤρεσκον er 1. person singularis, imperfektiv, indikativ, præteritum. Fordi verbet starter med en vokal, så forlænges denne vokal, når augmentet kommer på i præteritum. η er dermed en forlængelse af α og udgør et augment.