Græsklektion 2

Denne lektion følger Oikia kapitel 2, som kan hentes her: OIKIA kapitel 2
I dette kapitel lærer vi om:

  • Den bestemte artikel i nominativ
  • Substantiver og adjektiver i nominativ 1.-2. deklination
  • Verbet εἰμί i 1.-3. person og almindelige verber i 3. person i præsens (tid) aktiv og medium (diatese)
  • Syntaktisk analyse med fokus på sætningsleddene verballed, subjekt og subjektsprædikat

Nedenfor finder du videoer, som gennemgår hvert emne. Til sidst er der en video med en tekstgennemgang af tekststykket ὁ νέος δοῦλος ἔρχεται, som er en hjælp til at komme i gang med at læse de græske tekster. Til sidst finder du en afsluttende opgave for lektionen, som du kan sende til os, hvis du er en del af et undervisningsforløb.

Den bestemte artikel

Substantiver og adjektiver

Verber

Syntaktisk analyse

Bemærk: i sætningen ὁ Νικήρατος ἐστὶν πατήρ er der en fejl. ἐστὶν skulle have været ἐστὶ, da det efterfølges af en konsonant

Sætningsanalyse i praksis – sådan gør du i afleveringerne

Hjælp til læsning

Opgave: Oikia kapitel 2

(Du kan også hente opgaven som worddokument her)

Opgaverne omhandler teksterne Διάλογος α’ og Διάλογος β’. Inden du kan lave disse opgaverne forventes det, at du har læst de foregående tekststykker med introduktioner til personerne samt teksten ὁ νέος δοῦλος ἔρχεται.

Opgave 1
Oversæt tekststykket Διάλογος α’: ὁ νέος δοῦλος

Opgave 2
Lav en morfologisk analyse af alle ord i følgende sætning: Ὀνήσιμος λέγει: “Νικήρατος κύριος ἀγαθός ἐστιν;” (Διάλογος β’ linje 1)

Opgave 3
Lav en syntaktisk analyse af sætningen Νικήρατος κύριος ἀγαθός ἐστιν