Græsklektion 12

Denne lektion følger Oikia kapitel 12. Du kan hente kapitlet her: OIKIA kapitel 12

I dette kapitel fokuseres der på disse grammatiske emner:

  • Passiv (diatese)
  • Futurum (aspekt)
  • Perfektiv (aspekt)

Herunder finder du videoer, som gennemgår det grundlæggende for hvert af disse nye dele af grammatikken. Bemærk at der senere vil blive tilføjet en video om futurum. Du finder også en oplæsningsvideo, som du kan bruge som støtte til din egen læsning. Til sidst er der en afleveringsopgave.

Diateser (især passiv)

Perfektiv

Futurum

INDSÆT MANGLENDE VIDEO

Hjælp til læsning

Opgave: Oikia kapitel 12

(Du kan også hente opgaven som worddokument her)

Opgave 1

Oversæt ca. første halvdel af tekststykket ἡ Μηδεῖα (fra starten ned til Κάδμος ἔσπειρεν ἐν Θήβαις)

Opgave 2

I første kolonne står verberne i imperfektiv. Disse former skal du omskrive til futurum. Vær særlig opmærksom på sammensmeltningen af verbalstammen og futurumsmærket -σ-

Imperfektiv Futurum
λύω
τέρπεις
κομίζει
φιλέω
παιδεύουσιν
νικάω
ἄγειν
γράφομεν

Opgave 3

Lav en morfologisk analyse af følgende ord fra tekststykket ἡ Μηδεῖα:

ἐγκαθορμισθείσης

δώσειν

εἶχον

ἐφύσων