Græsklektion 11

Denne lektion følger Oikia kapitel 11. Du kan hente kapitlet her: OIKIA kapitel 11

I dette kapitel fokuseres der især på disse grammatiske emner:

  • Konjunktiv
  • Optativ
  • Begge disse modi i kombination med partiklen ἆν

I Methodos 12.3 finder du et brugbart skema samt eksempler på brugen af de finititte modi herunder konjunktiv og optativ. Du finder også skemaet på denne side.

Herunder finder du en video om modus samt en oplæsningsvideo, som du kan bruge som hjælp, når du læser kapitlet derhjemme.

Modus: indikativ, konjunktiv og optativ

Hjælp til læsning

Opgave: Oikia kapitel 11

(Du kan også hente opgaven som worddokument her)

Brug gerne Methodos 12.3, når du skal besvare opgaverne.

Opgave 1

Oversæt tekststykket Lukian: Gudernes forsamling

Opgave 2

Angiv og forklar modus for verbet γίγνηται (linje 5 i tekststykket αἱ συνεδρίαι)

Opgave 3

Oversæt nedenstående hovedsætninger med konjunktiv:

ἐρχώμεθα εἰς τὴν ἀγοράν

τί ποιήσω, ὦ Νικήρατε;

μὴ ποιήσῃς ταῦτα

 

Gloser til sætningerne

ἔρχομαι, går kommer

ἀγορά, ἡ agora/torvet

ποιέω gør

οὗτος, αὗτη, τοῦτο denne/dette (se Methodos 6.5)