Græsklektion 5

Denne lektion følger Oikia kapitel 5. Du kan hente kapitlet her: OIKIA kapitel 5

I lektionen lærer vi om følgende emner:

  • Den bestemte artikel og substantiver i dativ (1.-2. deklination)
  • Pronominer: possessive, personlige og demonstrative
  • Verber:
    • μι-verber
    • Verba contracta
  • Syntaktisk analyse: dativ som kasus for indirekte objekt og adverbielle led

Nedenfor finder du en række videoer, som gennemgår emnerne. Sidste video er en hjælpevideo til læsning af kapitel 5. Et lille tekststykke gennemgås og oversættes som hjælp til, at du selv kan læse videre hjemme. Nederst på siden er en afleveringsopgave, som du kan sende til os, hvis du er en del af et undervisningsforløb.

Den bestemte artikel og substantiver

Personlige, possessive og demonstrative pronominer

Verber (μι-verber og verba contracta)

Syntaktisk analyse

Hjælp til læsning

Opgave: Oikia kapitel 5

(Du kan også hente opgaven som worddokument her)

Opgave 1

Oversæt sidste halvdel af Διάλογος αʹ: ἐν τῷ ἀποδυτηρίῳ (myten om Atalante, som starter med: ἡ Ἀταλάντη ἐν τῇ ὕλῃ οἰκεῖ…)

Opgave 2

Lav en syntaktisk analyse af de to følgende sætninger (fra tekststykket Διάλογος αʹ: ἐν τῷ ἀποδυτηρίῳ). OBS: kig i Methodos 13.4 for hjælp til genitivsbrugen i sætning b.

  1. ὁ δὲ Ἑρμογένης τῷ Αὐτολύκῳ τὸ ἱμάτιον παραδίδωσιν
  2. πάνυ δὲ ταχὺ τρέχει καὶ μόνον ἐθέλει νυμφεύεσθαι, ὃς θᾶττον αὑτῆς τρέχει

Opgave 3

Indsæt de manglende verbalformer:

δίδωμι τίθημι νικάω δοκέω

 

1.     pers. sg δίδωμι τίθημι νικῷ δοκῶ
2.     pers. sg δίδως νικᾷς
3.     pers. sg. τίθησι(ν) νικᾷ
1.     pers. pl. τίθεμεν δοκοῦμεν
2.     pers. pl. δίδοτε νικᾶτε δοκεῖτε
3.     pers. pl. διδόασι(ν) τιθέασι(ν) δοκοῦσιν