Græsklektion 4

Lektionen følger Oikia kapitel 4. Du kan hente kapitlet her: OIKIA kapitel 4

I dette kapitel lærer vi om følgende emner, som gennemgås i videoerne nedenfor:

  • Den bestemte artikel og substantiver i genitiv (1.-2. deklination)
  • Verber: de infinitte modi:
    • Infinitiv i imperfektiv, aktiv og medium
    • Participier i imperfektiv, aktiv og medium
  • Syntaks: infinitiv som subjekt og objekt. Participium conjunctum

Videoerne nedenfor gennemgår de emner, som skal læres i kapitlet. Til sidst finder du en video, hvori der gennemgås et tekststykke som hjælp til læsning. Du kan også lave den afsluttende opgave, som du skal sende til os, hvis du er del af et undervisningsforløb.

Den bestemte artikel og substantiver

Verber

Bemærk: verbet εἰμί har participiumsformerne ὤν i maskulinum, οὖσα i femininum og ὄν i maskulinum.

Syntaktisk analyse

Hjælp til læsning

Opgave: Oikia kapitel 4

(Du kan også hente opgaven som worddokument her)

Opgave 1

Oversæt tekststykket ἐν τῇ ἀγορᾷ

Opgave 2

Lav en syntaktisk analyse af følgende sætning (fra tekststykket Διάλογος βʹ: ὁ γεωργός):

  1. ὁ δὲ Ὀνήσιμος ἐθέλων τὰ μῆλα ἀγοράζειν πρὸς τὸν γεωργὸν ἔρχεται

Opgave 3

Følgende spørgsmål omhandler sætningen ἕωθεν δὲ χρή εἰς τὴν ἀγορὰν ἔρχεσθαι i tekststykket ἐν τῇ ἀγορᾷ

  1. Hvad kaldes konstruktionen εἰς τὴν ἀγορὰν og hvilket led fungerer den som?
  2. Hvilket led er ἔρχεσθαι i sætningen?

Opgave 4

Match den græske sætning med den korrekte oversættelse:

τὰ μῆλα φαίνων πολλὰ πωλεῖ                                        I det han viser æblerne siger han: gode æbler

τὰ μῆλα φαίνων λέγει· μῆλα καλὰ                                I det han ser æblerne ønsker han at købe

τὰ μῆλα βλέπων πολλὰ ἀγοράζει                                   I det han viser æblerne sælger han mange

τὰ μῆλα βλέπων ἐθέλει ἀγοράζειν                                 I det han ser æblerne køber han mange