Græsklektion 13

Denne lektion følger Oikia kapitel 13. Du kan hente kapitlet her: OIKIA kapitel 13

Kapitlet indeholder ingen ny grammatik, men i stedet repeteres de allerede lærte emner gennem de to originaltekster i kapitlet. Herunder finder du en oplæsningsvideo, som kan være en støtte, når du læser teksterne derhjemme. I anden halvdel af videoen gennemgås nogle svære verber, og der gives teknikker til, hvordan du kan gennemskue opslagsformen på et svært verbum. Nederst finder du en afleveringsopgave.

Brug gerne noget energi på at repetere de emner, som du fandt særligt svære. Brug øvelserne her på siden samt dine grammatikbøger, når du skal øve dig.

Hjælp til læsning

Opgave: Oikia kapitel 13

(Du kan også hente opgaven som worddokument her)

Opgave 1

Oversæt uddraget fra Aristofanes’ Lysistrate

Opgave 2

Omskriv verberne fra imperfektiv præsens til aorist præteritum i samme person og tal.
Eks: λύω (imperfektiv præsens 1. person singularis) skal omskrives til ἔλυσα (aorist præteritum 1. person singularis)

Imperfektiv Aorist
παιδεύω
βλέπομεν
ἔχουσιν
φημί

Opgave 3

Angiv og forklar modus ved δέῃ i Kalonikes replik: ποιήσομεν, κἂν ἀποθανεῖν ἡμᾶς δέῃ (Lysistrate vers. 123)

Opgave 4

  1. Hvilket led er infinitiven i sætningen οὐ δεῖ γὰρ κεκρύφθαι τὸν λόγον, og hvordan forklarer vi denne ledfunktion? (Lysistrate vers 119)
  2. Hvilken type ledsætning indleder ὅτι i sætningen ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἐνενοοῦμεν ὅτι ἄρχοντες μέν εἰσι καὶ οἱ βουκόλοι τῶν βοῶν….(2. afsnit af Xenofons Kyrupædien)