Græsklektion 3

Lektion 3 følger kapitel 3 i Oikia. Det kan du finde her: OIKIA kapitel 3
I kapitlet skal vi lære om følgende grammatiske emner:

  • Substantiver, adjektiver og bestemt artikel i akkusativ (1.-2. deklination)
  • Alm. verber i 1.-3. person i præsens aktiv og medium
  • Imperativ (modus)
  • Det relative pronomen i nominativ og akkusativ
  • Syntaks: direkte objekt og adverbialled

Nedenfor finder du videoer, som gennemgår emner. Til sidst er der en video med en tekstgennemgang af et tekststykke fra kapitlet, som er en hjælp til at komme i gang med at læse de græske tekster. Til sidst finder du en afsluttende opgave for lektionen, som du kan sende til os, hvis du er en del af et undervisningsforløb.

Den bestemte artikel, substantiver og adjektiver

Det relative pronomen

Verber

Syntaktisk analyse

Hjælp til læsning

Opgave: Oikia kapitel

(Du kan også hente opgaven som worddokument her)

Opgaverne omhandler teksterne περὶ τοῦ ἐργαστηρίου og Διάλογος αʹ: οἱ ἐργάται. Inden du laver disse opgaver forventes det at du har læst de foregående tekststykker samt orienterer dig i kapitlet generelt.

Opgave 1

Oversæt tekststykket Διάλογος αʹ: οἱ ἐργάται

Opgave 2

Lav en syntaktisk analyse af følgende sætninger (fra tekststykket περὶ τοῦ ἐργαστηρίου):

  1. ὁ Νικήρατος πολλοὺς δούλους, οἳ ἐργάζονται, ἔχει. (linje 1)
  2. ἔπειτα δὲ τὸν κέραμον πρὸς τὸ ἐργαστήριον φέρουσιν. (linje 3-4)

Opgave 3

Indsæt det korrekte relative pronomen. Brug kun hvert pronomen én gang.

ὅς, ὅ, οἵ, ὅν, αἵ, ἥν, ἅς, ὅ, ἅ, ἥ, ἅ, οὕς

τὸ μῆλον, ……….. ὁ Πάρις παρέχει, χρυσοῦν ἐστίν.

αἱ θεαί, ………. καλαί εἰσιν, ἐρίζουσιν.

γράφω τὸν γάμον, ………. βλέπετε.

οἱ πίθοι, ………. ἔχομεν, ἀγαθοί εἰσίν.

ἡ Ἀθήνη ἱερὸν ἔχει, ……….. ἐν τῇ Ἀκροπόλει ἐστίν.

τὰ δῶρα, ………… οἱ ξένοι φέρουσιν, καλά ἐστίν.

ἡ γλαῦξ, ………… ἡ Ἀθηνᾶ ἐν τῷ ὠμῷ ἔχει, σῆμα τῆς σοφίας ἐστίν.

ὁ διδάσκαλος, ………… τὰ τέκνα διδάσκει, τὸν μῦθον λέγει.

ἡ νύμφη, ………. νέα ἐστίν, ἐν τῷ μέσῳ καθίζει.

τὰ τέκνα, ……….. δέλτους ἔχει, γράφει.

αἱ ὑδρίαι, ………… οἱ ἐργάται ποιοῦσι, καλαί εἰσιν.

τοὺς ξένους βλέπομεν, …………. δῶρα φέρουσιν.