Græsklektion 6

Denne lektion følger Oikia kapitel 6. Du kan hente kapitlet her: Kapitel 6 – OIKIA. Vi lærer følgende nye grammatiske emner:

  • Substantiver og adjektiver efter 3. deklination
  • Akkusativ med infinitiv

Udover disse emner fortsætter vi med at lære om participier. Tidligere har vi kun set dem i nominativ, men nu optræder de i alle kasus. Nedenfor finder du videoer, som behandler de nye emner samt om participier generelt. Videoen om participier behandler også emner som aspektet aorist, som vi lærer mere om i næste lektion. Til sidst finder du også en læsevideo som hjælp til videre læsning derhjemme. Nederst er der en afleveringsopgave, som du kan sende til os, hvis du er en del af et undervisningsforløb.

3. deklination

Bemærk: i introduktionen omtales o-stammer som 1. deklination og a-stammer som 2. deklination. Dette er en fejl. Det korrekte er naturligvis, at a-stammer er 1. deklination og o-stammer er 2. deklination

Om participier

Oversigten over participierne kan findes i Methodos 7.7

Akkusativ med infinitiv (a.c.i.)

Hjælp til læsning

Opgave: Oikia kapitel 6

(Du kan også hente opgaven som worddokument her)

Opgave 1

Oversæt første del af teksstykket ἡ Ἀκρόπολις (fra ἡ Ἀκρόπολίς ἐστι μέρος til καὶ ἀσπίδα ἐν τῇ ἀριστερᾷ) samt Διάλογος αʹ:  ὁ ἀγαλματοπώλης

Opgave 2

Lav en syntaktisk analyse af følgende sætninger (fra tekststykket ἡ Ἀκρόπολις)

  1. τὰ πάντα γὰρ τῷ Ἀνακρέοντι δοκεῖ θαυμαστὰ εἶναι
  2. κελεύει ποτὲ ὁ Ζεὺς τὸν Ἥφαιστον τὴν κεφαλὴν εἰς δύο διατέμνειν

Opgave 3

Identificer substantivernes kasus og tal (midterste kolonne) og angiv opslagsformen (sidste kolonne)

ὠδίνων Genitiv pluralis ὠδίς
κτῆσίς
Ἀνακρέοντι
εἰκόνα
πόλεως