Græsklektion 8

Denne lektion følger Oikia kapitel 8. Du kan hente kapitlet her: Kapitel 8 – OIKIA

Vi fokuserer på følgende grammatiske emner i lektionen:

  • Aorist (fortsat)
  • Genitiv som kasus for adverbielle led (absolut genitiv)

Da mængden af ny grammatik er mindre omfattende i dette kapitel kan du med fordel fokuserer på at læse og oversætte hele kapitlet grundigt. Lidt af den indledende tekst gennemgås i oplæsningsvideoen nedenfor, og herfra kan du selv læse videre.

Hjælp til læsning

Opgave: Oikia kapitel 8

(Du kan også hente opgaven som worddokument her)

Opgave 1

Oversæt tekststykkerne Τιτυός og Μαρσύας

Opgave 2

Lav en syntaktisk analyse af følgende sætninger:

  1. Ἀπόλλων δὲ τὴν μαντικὴν μαθὼν παρὰ Πανός, ἧκεν εἰς Δελφούς, χρησμῳδούσης τότεΘέμιδος· (fra tekststykket Δελφοί)
  2. Ἀπόλλων γὰρ ἀποκτείνει μετ’ οὐ πολὺ καὶ Τιτυόν, ὃς ἦν υἱὸς Διὸς καὶ τῆς Ὀρχομενοῦ θυγατρὸςἘλάρης, ἣν Ζεὺς ὑπὸ γῆν ἔκρυψε, ὅτι τὴν Ἥραν ἔδεισεν. (fra tekststykket Τιτυός)

Opgave 3

Omsæt verbet. Husk at være opmærksom på stammeaorister, verba contracta og diatese. Brug listen over uregelmæssige verber i Methodos 7.11 til at gennemskue de svære verbalstammer. Participiet νικῶν omsættes til 1. person singularis

Imperfektiv præsens Imperfektiv præteritum Aorist præteritum Imperfektiv participium Aorist participium
ἔλεγες
ἤγαγον
ἔρχομαι
νικῶν  


Opgave 4

  1. Forklar brugen af den bestemte artikel ἡ i sætningen: ἡ δὲ τοὺς παῖδας ἐπικαλεῖται, καὶ Ἀπόλλων καὶ Ἄρτεμις κατατοξεύουσιν αὐτόν (fra tekststykket Τιτυός)
  2. Forklar brugen af genitiven τῆς δὲ κρίσεως γιγνομένης (fra tekststykket Μαρσύας)