Græsklektion 9

Du kan hente kapitlet her: Kapitel 9 – OIKIA. Dette kapitel indeholder ingen helt ny grammatik. Nedenfor finder du en video med oplæsning af det indledende tekststykke i kapitel 9. Herfra læser du selv videre. Da der ingen ny grammatik er, kan du med fordel fokusere på at læse teksten grundigt samt øve dig ekstra på de emner, som du synes var særligt svære fra de foregående kapitler. Nederst finder du en afleveringsopgave, som du kan sende til os, hvis du er en del af et undervisningsforløb.

Hjælp til læsning

Opgave: Oikia kapitel 9

(Du kan også hente opgaven som worddokument her)

Dette kapitel består af repetition af de grammatiske emner, som vi har lært i de foregående kapitler. Opgaverne vil derfor bestå af en blanding af de grammatiske emner, vi nu skal kunne.

Opgave 1

Oversæt myten om Pluto/Hades og Persefone fra starten af myten (Πλούτων γὰρ Περσεφόνην φιλήσας…) til τὴν ὅλην οἰκουμένην κατέσπειρεν. (slutningen af anden side)

Opgave 2

Lav en syntaktisk analyse af følgende sætning:

Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός τε καὶ ἡμέρας κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν τὴν θυγατέρα ζητοῦσα

περιήρχετο

Opgave 3

Gradbøj adjektiverne:

Positiv

 

Komparativ Superlativ
σεμνός ærværdig
σοφός klog
χαλεπός svær
εὐρύς bred

 

Opgave 4

Denne øvelse omhandler stammeaorist, så husk at være opmærksom på, hvordan stammen ændrer sig. Brug Methodos 7.11.
Oversæt sætningerne til græsk:
Eksempel: Nu tager jeg og tidligere tog jeg: νὺν λαμβάνω καὶ πρὶν ἔλαβον

Gloser: νύν nu      πρίν tidligere

  1. Nu lærer jeg og tidligere lærte jeg (μανθάνω)
  2. Nu lider han og tidligere led han (πάσχω)
  3. Nu finder vi og tidligere fandt vi (εὑρίσκω)
  4. Nu bliver du og tidligere blev du (γίγνομαι)