Græsklektion 10 (gammel)

Denne lektion er en gennemgang af nogle af de vigtigste grammatiske emner, som endnu ikke er blevet gennemgået i de første ni lektioner. Lektionen her er et udkast, og på et senere tidspunkt vil den blive ændret og udvidet. Men indtil nu gennemgås følgende grammatiske emner i lektionen:

  • Diateser (især passiv)
  • Modus: indikativ, konjunktiv og optativ samt partiklen ἄν
  • Perfektiv

Diateser (især passiv)

Modus (indikativ, konjunktiv og optativ)

Perfektiv